Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V prípade, že sa rozhodnete z dôvodov nespokojnosti s tovarom vrátiť už zakúpený tovar, okrem zákonom stanovenej lehoty do 14 dní od prevzatia tovaru tak môžete urobiť kedykoľvek. Spojte sa prosím s nami cez náš helpdesk, vysvetlite dôvody nespokojnosti a pošlite nám tovar späť podľa doleuvedeného postupu. 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIA TOVARU):

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

1. Kontaktovať predávajúceho (ideálne emailom), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí.

2. Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.
Predávajúci pošle peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Ak kupujúci uhrádzal objednávku bankovou kartou, predávajúci pošle peniaze na účet viazaný na túto bankovú kartu. 

2. Kupujúci tovar (otvorený alebo neotvorený) posiela na adresu: FHB Group (Magazines), Priemyselná 3, 900 21 Svätý Jur.

Predávajúci vracia okrem ceny za tovar aj poštovné hradené zákazníkom pri objednávke tovaru. Kupujúci si hradí poštovné na vrátenie tovaru. Návratné zásielky na dobierku nie sú akceptované.